Zorgaanbod

Praktijkondersteuner somatiek


Chronische aandoeningen

De praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan diabetes, astma, COPD (longemfyseem) en preventie van hart-en-vaatziekten. Patiënten die bekend zijn met een van deze aandoeningen kunnen een oproep krijgen ter controle.

De praktijkondersteuner neemt veel taken over van de huisarts. Zij ziet de patiënten regelmatig voor controle, past de medicatie zo nodig aan in overleg met de huisarts en verricht bepaalde handelingen.

Onderzoek

Bij het vermoeden van astma of COPD, verricht de praktijkondersteuner een longfunctietest. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Aan de hand van de uitslag overlegt de praktijkondersteuner met de huisarts wat het vervolgbeleid zal zijn.

 

Praktijkondersteuner GGZ


Psychische problemen

De praktijkondersteuner-GGZ is een psycholoog in dienst van de huisarts. Bij psychische problemen zal de huisarts met de patiënt bespreken welke hulp er nodig is. Als er psychologische begeleiding nodig is, kan het zijn dat er wordt doorverwezen naar de praktijkondersteuner-GGZ. Zij doet kortdurende behandelingen van bijvoorbeeld depressie, angst, burn-out, levensfaseproblematiek. Samen met de patiënt wordt er een behandelplan opgesteld, waarna de behandeling plaatsvindt in de huisartsenpraktijk.

Indien behandeling binnen de huisartsenpraktijk niet toereikend is, zal er worden doorverwezen naar een andere hulpverlener binnen de GGZ. Dit gaat altijd in overleg met de huisarts.

Verzekering

De psychologische begeleiding van de praktijkondersteuner-GGZ valt onder de huisartsenzorg. De kosten worden dus volledig gedekt vanuit de basisverzekering. Psychologische hulp buiten de huisartsenpraktijk valt onder het eigen risico.

Stoppen met roken


Vanuit de praktijk kan begeleiding worden geboden bij het stoppen met roken. Er bestaan hiervoor verschillende hulpmiddelen, zoals nicotinevervangende middelen, medicatie en gedragsmatige ondersteuning. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit vanuit de basisverzekering. Wilt u stoppen met roken? Maak dan een afspraak op het spreekuur bij de huisarts om te bespreken welke methode het beste bij u past.

Reizigersadvisering


U kunt bij de praktijk terecht voor reizigersadvisering op maat.
Denk hierbij aan voorlichting, medisch advies, vaccinaties en malariapillen. Maak hiervoor tijdig een afspraak bij de huisarts. Vermeldt bij het maken van de afspraak het land van bestemming en neem uw gele vaccinatieboekje mee indien u deze heeft. Afhankelijk van uw zorgverzekering kan het zijn dat de kosten van dit consult onder uw eigen risico vallen. NB: Voor de gele koorts vaccinatie kunt u bij ons niet terecht.

Rijbewijskeuringen


U kunt bij ons terecht.

U kunt bij ons terecht voor rijbewijskeuringen. Deze worden door de huisarts gedaan. Maak hiervoor een dubbele afspraak op het spreekuur. Bij het maken van de afspraak voor een rijbewijskeuring kunt u aan de assistente vragen wat de kosten voor de keuring zijn.
De kosten van een rijbewijskeuring wordt niet vergoed door de zorgverzekering.
Dit bedrag kan alleen contant worden afgerekend bij de assistente. 
Het is van belang om de CBR formulieren en uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de keuring.
 
Keuringen voor het groot rijbewijs kunnen niet door de huisarts worden gedaan. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt bij een hiervoor gespecialiseerde arts.

Uitstrijkjes


Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen iedere vijf jaar een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje. Een uitstrijkje kan baarmoederhalskanker vroegtijdig opsporen. Voor het maken van een uitstrijkje kunt u terecht op het assistentenspreekuur.

Drie tot vijf weken nadat het uitstrijkje is gemaakt, krijgt u thuis een brief met de uitslag van het onderzoek. De uitslag gaat ook altijd naar de huisartsenpraktijk. Meestal is het uitstrijkje in orde en zijn de cellen normaal.

Het uitstrijkje hoeft dan pas na vijf jaar te worden herhaald. Als er afwijkingen zijn gevonden, kan het zijn dat er eerder een vervolgonderzoek nodig is.

Ouderenzorg


Met de vergrijzing neemt het aantal ouderen in onze samenleving toe. Het betreft een kwetsbare groep, met vaak complexe problemen. De huisarts speelt een centrale rol in de zorg voor deze ouderen, daarom werkt de praktijk samen met wijkverpleegkundigen. Zij bezoeken de ouderen thuis. Aan de hand van vragenlijsten wordt er gekeken naar de verschillende leefgebieden. Zo kan er een inschatting worden gemaakt van kwetsbaarheid en zo nodig wordt er actie ondernomen. Deze huisbezoeken kunnen ook door patiënten of mantelzorgers worden aangevraagd. U kunt hiervoor terecht bij de assistente.

Preventie hart en vaatziekten


In de praktijk doen wij ook aan risicomanagement. Er zijn risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten:

  • Roken
  • Verhoogde bloeddruk
  • Verhoogd cholesterol
  • Verhoogd suiker
  • Leeftijd
  • Het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie
  • Overmatig alcoholgebruik
  • Overgewicht
  • Stress of psychosociale factoren

Indien een of meer van deze risicofactoren aanwezig zijn, raden wij aan om een afspraak te maken op het spreekuur. Er kan dan een preventief onderzoek plaatsvinden waarbij het risico op hart- en vaatziekten wordt berekend. De arts of praktijkondersteuner zal u leefstijladviezen geven en zo nodig medicamenteuze ondersteuning, om het risico zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis kan het zijn dat u wordt opgeroepen voor een afspraak.

Chirurgische ingrepen


In de praktijk voert de arts ook klein chirurgische ingreepjes uit, bijvoorbeeld het verwijderen van een moedervlek of talgkliercystes. Meestal wil de huisarts u eerst zien om te beoordelen welke ingreep nodig is en of dit in de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden. Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. We plannen hier ruim de tijd voor in en doen ingreepjes op bepaalde tijden. Het kan daarom zo zijn dat u een aantal dagen moet wachten tot de ingreep plaatsvindt.

Assistentenspreekuur


Voor kleine behandelingen kunt u terecht bij de doktersassistente. Denk hierbij aan injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes, hechtingen verwijderen en het meten van de bloeddruk. Dit kan dagelijks tussen 14.00 en 16.00. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. Meldt u zich even bij de assistente als u aanwezig bent voor de afspraak.

Audiometrie


Er zijn meerdere oorzaken van gehoorverlies. Er zijn tijdelijke oorzaken zoals een verkoudheid of een propje oorsmeer. Ook kan er sprake zijn van gehoorschade. Dit kan worden gemeten met een audiogram in de huisartsenpraktijk. De assistente laat u dan met behulp van een apparaat verschillende tonen horen om zo uw gehoor te testen. Afhankelijk van de uitslag wordt er gekeken naar de vervolgstappen.

 

Ecg


De praktijk beschikt over een ECG apparaat. Bij klachten die gerelateerd kunnen zijn aan het hart, kan er een hartfilmpje worden gemaakt.
De huisarts beoordeelt het ECG en zal de uitslag binnen 24 uur met u bespreken.

Als er sprake is van klachten als (aanvalsgewijze) hartkloppingen of frequent flauwvallen, kan er een holteronderzoek worden verricht. U krijgt dan een kastje op uw lichaam die over een langere periode (1 tot 3 dagen) een hartfilmpje maakt. Hierbij moet u ook een dagboekje bijhouden met een klachtenregistratie. De onderzoeksresultaten worden doorgestuurd naar een cardioloog, die het hartfilmpje beoordeelt. De kosten van dit onderzoek vallen binnen het eigen risico van de zorgverzekering.

Dermatoscopie


Verdachte plekjes kan de huisarts beoordelen met een dermatoscoop. Dit is een soort microscoop die op de huid wordt geplaatst. Bij twijfel over de aard van het plekje kan er een digitale foto worden doorgestuurd naar de dermatoloog. De dermatoloog beoordeelt deze foto en geeft een behandeladvies. De kosten van het consulteren van de dermatoloog vallen binnen het eigen risico van de zorgverzekering.

Lifestyle coaching


Drs. Peter Reis is sedert 2016 gecertificeerd als coach, dit biedt de mogelijkheid om binnen de praktijk een beperkt aantal gesprekken aan te bieden gericht op het zelf vinden van oplossingen op het gebied van: leefstijl verbetering, oplossen arbeidsconflicten, oplossen van stagnaties in de persoonlijke groei en levensloop planning. We hopen daarmee welzijn te verbeteren en ook gezondheidsproblemen juist te voorkomen. Inplannen van deze coaching afspraken gaat via assistente.