LSP


Onze praktijk is aangesloten bij het Landelijk schakelpunt (LSP). Dit is een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat (bij spoed) een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens via het LSP gebeurt alleen wanneer u daar toestemming voor geeft. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Toestemming

Toestemming geven kan op de volgende manieren:

-      Mondeling: aangeven bij de assistente of arts in onze praktijk

-      Geef online toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl


Kijk voor meer informatie op www.volgjezorg.nl


...

ISO 9001 certificering

In de praktijk ligt een grote nadruk op kwaliteit, kwaliteit van zorg maar ook qua organisatie. De praktijk maakt gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem Equse om deze kwaliteit te borgen.

Sinds Maart 2014 is de praktijk ISO-9001:2008 gecertificeerd, wat betekent dat wij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
De praktijk is geaccrediteerd via de Dekra, jaarlijks nemen zij een audit af op de praktijk waarbij wij op de eisen van de ISO-certificering getoetst worden.