Recepten/verwijsbrieven


Het aanvragen van een herhaalrecept kunt u het beste doen per mail of via de receptenlijn. Dit is uitsluitend bedoeld voor recepten die al eerder via de huisarts zijn uitgeschreven. Als u vragen heeft over een recept of medicijn kunt u bellen naar de assistenten. Vraag op tijd, minimaal 3 dagen van te voren, uw medicatie aan, wij kunnen helaas niet garanderen dat het mogelijk is om dezelfde dag de medicatie op te halen. 

Als u een recept heeft gekregen vanuit het ziekenhuis dan zullen zij in principe dit recept moeten herhalen. De specialist die het recept heeft voorgeschreven is hiervoor verantwoordelijk. Wij kunnen het recept niet uitschrijven zonder terugkoppeling van de specialist (via brief of verslag).

Een aanvraag voor een verwijsbrief kan via de assistenten. Vervolgens zal de huisarts beoordelen of u alvorens de verwijzing eerst nog op het spreekuur moet komen. De huisarts moet elke verwijzing kunnen verantwoorden.

Zorgdomein

Verwijzingen naar het ziekenhuis gaan digitaal via het zorgdomein. Dit houdt in dat u niet meer een brief meekrijgt die u in moet leveren bij het ziekenhuis, maar dat u van ons een code krijgt waarmee u een afspraak kunt maken. Het gevolg hiervan is wel dat de verwijsbrief naar een specifiek ziekenhuis gestuurd wordt, geeft u dus bij het verzoek goed aan naar welk ziekenhuis u wilt worden doorverwezen. 
 
Tegenwoordig kan de arts de gegevens van de verwijzing ook direct via email naar de patiënt sturen waar in staat aangegeven hoe de afspraak gemaakt kan worden. Het is daarom belangrijk dat wij uw juiste emailadres hebben.


...

Medische verklaringen

Regelmatig krijgen huisartsen de vraag van patiënten om een medische verklaring af te geven. Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat dat de patiënt ziek is of beperkingen heeft en daarom bepaalde dingen niet kan doen of speciale voorzieningen nodig heeft. Denk hierbij om verklaringen voor de werkgever of de gemeente.

Deze medische verklaring kan de huisarts niet verstrekken. De huisarts richt zich op de medische behandeling en vindt een goede vertrouwensband belangrijk. Als patiënt moet u alles tegen uw huisarts kunnen zeggen, zonder dat u bang bent dat dit tegen u gebruikt kan worden bij een medische beoordeling of keuring. Ook wil de huisarts niet in een belangenconflict geraken.

Het komt vaak voor dat instanties toch om medische verklaringen vragen, u kunt dan deze brief aan hen geven.

De huisarts kan u een samenvatting van uw medisch dossier geven, waarin de relevante feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. Het kan ook zijn dat een instantie deze medische informatie opvraagt uit uw dossier. Denkt hierbij aan het UWV, de Arboarts of de gemeente. Vanwege het beroepsgeheim mag de huisarts niet zomaar informatie verstrekken aan derden, hiervoor is uw schriftelijke toestemming nodig. Wij adviseren u echter om voorzichtig te zijn met het delen van medische informatie met derden.