Missie en visie van de praktijk

Missie

Huisartsenpraktijk D. Reis, Huisarts is als een schakel in de totale zorgketen gericht op het verlenen van eerstelijns zorg in samenwerking met andere zorgverleners. De missie die wij hebben is om een wijkgerichte goed bereikbare en deskundige zorg aan te bieden, met voldoende disciplines in huis om dit mogelijk te maken.

De huisartsen zetten zich in om goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden volgens de richtlijnen van hun wetenschappelijke vereniging (NHG). Zij werken vanuit een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO norm 9001:2008.

Visie

Kernwaarden: goede zorg, goede ethiek en een goed team.

Om de doelen genoemd in de missie van de praktijk te halen is er een visie ontwikkelt over de voorwaarden om dit te doen. Dit zijn de kernwaarden van de praktijk, zowel qua organisatie, product en normen waar vanuit gewerkt wordt.

Goede (dus deskundige en kwalitatief hoogstaande) zorg kan alleen geboden worden door een team die als eenheid en in een goede sfeer onderling functioneert.
De managementmodule van Equse heeft hierin een ondersteunende rol. Ook is het belangrijk dat gewerkt kan worden vanuit een morele visie die duidelijk is voor iedereen, zowel voor het team als voor de patiënten. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties in onze omgang met ethische kwesties. In de praktijk wordt geen actieve euthanasie gedaan. Er ligt een grotere nadruk op het leveren van goede palliatieve zorg. 

Huisartsgeneeskunde is gezinsgeneeskunde. De sterke punten zijn langdurige zorgcontacten met de gezinsleden. We zien vaak meerdere generaties in de praktijk. In die zin hebben wij dus een klassieke opvatting van praktijkvoering. Door een goede kennis van de patiënt en zijn leef- en werksituatie kunnen we snel inschatten wanneer er ‘iets niet pluis’ is.

In de huisartsgeneeskunde nieuwe stijl ligt de nadruk op multidisciplinair werken en vaak minder op de persoonlijke band met één huisarts. Alhoewel wij in een hedendaagse praktijk als deze vanuit een team werken (huisarts, praktijkmanager, praktijkondersteuners, assistentes), willen we vooral de kwaliteit van de persoonlijke benadering behouden.

We proberen die persoonlijke zorg tot uitdrukking te laten komen door de patiënt veel aandacht te geven en verder de kwaliteitsbevorderende mogelijkheden optimaal te benutten (ICT: rechtstreeks verwijzen en communicatie met ziekenhuizen om wachttijden en administratieve rompslomp te verminderen en bereikbaarheid te vergroten).
Aandacht betekent ook dat we bij terminale patiënten zoveel mogelijk in het weekend beschikbaar blijven. Ouderenzorg is een van de taken van de praktijkondersteuning, waardoor we isolement en lichamelijke problemen bij ouderen op tijd signaleren.

Daarnaast geven we begeleiding van psychische problemen. Deze begeleiding wordt door de huisarts geïnitieerd en door de praktijkondersteuner-GGZ voortgezet.
We hebben we oog voor de context van het leven van de patiënt. Door onze ervaring en contacten met diaconale werkers uit verschillende kerken kennen we de sociale kaart goed voor deze subgroep. Dit geeft een extra mogelijkheid tot hulp, bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning van ouderen die in een isolement zijn geraakt. 

Verder is de praktijk historisch geworteld in de binnenstad, waardoor we een praktijk zijn die goed weet om te gaan met de typische kenmerken van een multiculturele samenleving. Met hele families van patiënten uit allerlei culturen hebben we duurzame en goede relaties.

Een visie voor de praktijk is bovendien dat we ervaren dat het belangrijk is om zoveel mogelijk medische studenten te helpen met hun opleiding en hen te interesseren voor het huisartsenvak.

Tenslotte hebben we als praktijk al meer dan tien jaar een sterke betrokkenheid met een aantal gebieden in de wereld waar medische zorg ontbreekt. Regelmatig doen we daar projecten en organiseren we reizen in samenwerking met de stichting MMMI.


...