...

Contactgegevens


 

Laan van Meerdervoort 323

2563 AN Den Haag

Tel: 070 3603280

Fax: 070 3614531

preis@ezorg.nl


Bereikbaarheid


U kunt de praktijk bereiken op tel: 070-3603280.
De praktijk is geopend van 8.00 - 17.00 uur. 

Wanneer u de praktijk belt krijgt u een keuzemenu te horen:

Voor spoedgevallen: toets 1
Gebruik deze lijn alleen voor echte spoed. Bij verkeerd gebruik wordt het contact verbroken en wordt u verzocht de gewone lijn te bellen.

Voor herhaalrecepten: toets 2
Spreek vervolgens de benodigde medicijnen in met vermelding van uw gegevens (naam en geboortedatum).

Voor afspraken en overige vragen: toets 3

Tussen 8:00 en 10:00 is het erg druk aan de telefoon omdat veel mensen dan bellen om een afspraak te maken. U kunt dan het beste bellen tussen 10:00 en 11:00.

Er is GEEN telefonisch spreekuur meer. 
U kunt uw vragen tussen 8.00 en 11.00 ’s ochtends bij de assistente indienen. De assistente zal aan het eind van de ochtend met de arts uw vraag bespreken en u wordt dan door de assistente of door de arts teruggebeld.

Wanneer u in de middag belt met zorgvragen, kan het zijn dat u de volgende dag het antwoord krijgt.

Voor het aanvragen van een visite kunt u het beste in de ochtend bellen. In principe doet de dokter visites tussen 12:00-14:00.

De assistente is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8:00-11:00 en 13:00-14:00. Tussen 14.00-17.00 is de assistente alleen bereikbaar voor zeer dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag. 

Na 17:00 en in het weekend kunt u in geval van spoed bellen naar de huisartsendienst SMASH: 070 3469669.

Wanneer de praktijk gesloten is, kunt u voor dringende zaken naar het praktijk nummer bellen en een 5 toetsen om te worden doorverbonden naar een van de waarnemende huisartsen.

Accessibility


You can contact the practice by calling: 070 3603280
You then will hear a menu with 3 options. 

In case of an emergency: press 1
This option is only in case of an emergency. If used wrongly the connection will be disconnected and you will have to call back and choose the regular line.

- to repeat a prescription: press 2
Leave a message for the assistant on the prescription-line by stating clearly which medication you want to repeat and your personal information (name and date of birth)

- To make an appointment or speak to the assistant: press 3

There is no more ‘consultation by phone’ moment to directly speak to the doctor. This means you can call the assistant between 8.00 and 11.00 am with your questions for the doctor. At the end of each morning the assistant will discuss these questions with the doctor and either the assistant or the doctor will call you back with an answer. If you put in your request in the afternoon it can mean you have to wait till the next day to get an answer. 

To request home visits please call in the morning. The doctor does home visits between 12am and 2pm.

The assistant is accessible through phone daily between 8am-11.00am and 1pm-2pm. Between 2pm-5pm the assistant is only accessible for very urgent matters which cannot wait until the next day.

In case of emergency after 5pm and in the weekend you can call the “huisartsenpost” SMASH: 070 3469669.

If the practice is closed during weekdays and you have an urgant matter that cant wait till we are open again, you can call the number of the practise and choose option 5 to be transfered to a doctor on duty. 


Dokter D. Reis nieuwe praktijkeigenaar/Pensioen doker P. Reis 

Vanaf 1 april 2020 zijn Huisartspraktijk Reis en Huisartspraktijk van Eik en Duinen samen gegaan en is de praktijk overgenomen door dokter D. Reis.  

I.v.m. de corona situatie is dokter P. Reis versneld met pensioen gegaan per 1 april 2020. 

Beluister hieronder een persoonlijke boodschap van drs P. Reis:

 

Regel uw zorgzaken online via MijnGezondheid.net en/of de app Medgemak

Sinds eind 2023 werken wij (voor iedereen boven de 16 jaar en in bezit van een DigiD) met mijnGezondheid.net voor het online inzien van uw dossier of uitslagen en kunt u uw zorgzaken online regelen.

Via de app medgemak kunt u heel makkelijk uw herhaalmedicatie aanvragen, online afspraken maken of een bericht/vraag aan een van de zorgmedewerkers (huisarts/assistente/praktijkondersteuner) sturen. 

Uw dossier en uitslagen inzien kan op dit moment alleen via de website van MGN, niet via de app. 

Kijk voor meer informatie op mijngezondheid.net

Wij willen alle patienten vragen voor herhaalmedicatie, online afspraak maken en medische vragen voortaan deze website of app te gebruiken en niet meer via het emailadres van de praktijk. 


 

Praktijk gesloten

De praktijk is gesloten op: 

- Dinsdagmiddag 28 mei 2024 vanaf 14.00 uur

 Verder is de praktijk op dit moment gesloten voor nieuwe aanmeldingen


LSP


Onze praktijk is aangesloten bij het Landelijk schakelpunt (LSP). Dit is een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat (bij spoed) een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens via het LSP gebeurt alleen wanneer u daar toestemming voor geeft. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Toestemming

Toestemming geven kan op de volgende manieren:

-      Mondeling: aangeven bij de assistente of arts in onze praktijk

-      Geef online toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl


Kijk voor meer informatie op www.volgjezorg.nl


Missie en visie van de praktijk

Missie

Huisartsenpraktijk D. Reis, Huisarts is als een schakel in de totale zorgketen gericht op het verlenen van eerstelijns zorg in samenwerking met andere zorgverleners. De missie die wij hebben is om een wijkgerichte goed bereikbare en deskundige zorg aan te bieden, met voldoende disciplines in huis om dit mogelijk te maken.

De huisartsen zetten zich in om goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden volgens de richtlijnen van hun wetenschappelijke vereniging (NHG). Zij werken vanuit een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO norm 9001:2008.

Visie

Kernwaarden: goede zorg, goede ethiek en een goed team.

Om de doelen genoemd in de missie van de praktijk te halen is er een visie ontwikkelt over de voorwaarden om dit te doen. Dit zijn de kernwaarden van de praktijk, zowel qua organisatie, product en normen waar vanuit gewerkt wordt.

Goede (dus deskundige en kwalitatief hoogstaande) zorg kan alleen geboden worden door een team die als eenheid en in een goede sfeer onderling functioneert.
De managementmodule van Equse heeft hierin een ondersteunende rol. Ook is het belangrijk dat gewerkt kan worden vanuit een morele visie die duidelijk is voor iedereen, zowel voor het team als voor de patiënten. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties in onze omgang met ethische kwesties. In de praktijk wordt geen actieve euthanasie gedaan. Er ligt een grotere nadruk op het leveren van goede palliatieve zorg. 

Huisartsgeneeskunde is gezinsgeneeskunde. De sterke punten zijn langdurige zorgcontacten met de gezinsleden. We zien vaak meerdere generaties in de praktijk. In die zin hebben wij dus een klassieke opvatting van praktijkvoering. Door een goede kennis van de patiënt en zijn leef- en werksituatie kunnen we snel inschatten wanneer er ‘iets niet pluis’ is.

In de huisartsgeneeskunde nieuwe stijl ligt de nadruk op multidisciplinair werken en vaak minder op de persoonlijke band met één huisarts. Alhoewel wij in een hedendaagse praktijk als deze vanuit een team werken (huisarts, praktijkmanager, praktijkondersteuners, assistentes), willen we vooral de kwaliteit van de persoonlijke benadering behouden.

We proberen die persoonlijke zorg tot uitdrukking te laten komen door de patiënt veel aandacht te geven en verder de kwaliteitsbevorderende mogelijkheden optimaal te benutten (ICT: rechtstreeks verwijzen en communicatie met ziekenhuizen om wachttijden en administratieve rompslomp te verminderen en bereikbaarheid te vergroten).
Aandacht betekent ook dat we bij terminale patiënten zoveel mogelijk in het weekend beschikbaar blijven. Ouderenzorg is een van de taken van de praktijkondersteuning, waardoor we isolement en lichamelijke problemen bij ouderen op tijd signaleren.

Daarnaast geven we begeleiding van psychische problemen. Deze begeleiding wordt door de huisarts geïnitieerd en door de praktijkondersteuner-GGZ voortgezet.
We hebben we oog voor de context van het leven van de patiënt. Door onze ervaring en contacten met diaconale werkers uit verschillende kerken kennen we de sociale kaart goed voor deze subgroep. Dit geeft een extra mogelijkheid tot hulp, bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning van ouderen die in een isolement zijn geraakt. 

Verder is de praktijk historisch geworteld in de binnenstad, waardoor we een praktijk zijn die goed weet om te gaan met de typische kenmerken van een multiculturele samenleving. Met hele families van patiënten uit allerlei culturen hebben we duurzame en goede relaties.

Een visie voor de praktijk is bovendien dat we ervaren dat het belangrijk is om zoveel mogelijk medische studenten te helpen met hun opleiding en hen te interesseren voor het huisartsenvak.

Tenslotte hebben we als praktijk al meer dan tien jaar een sterke betrokkenheid met een aantal gebieden in de wereld waar medische zorg ontbreekt. Regelmatig doen we daar projecten en organiseren we reizen in samenwerking met de stichting MMMI.
Recepten/verwijsbrieven


Het aanvragen van een herhaalrecept kunt u het beste doen via MijnGezondheid.net, via de app Medgemak of via de receptenlijn. Dit is uitsluitend bedoeld voor recepten die al eerder via de huisarts zijn uitgeschreven. Als u vragen heeft over een recept of medicijn kunt u bellen naar de assistenten. Vraag op tijd, minimaal 3 dagen van te voren, uw medicatie aan, wij kunnen helaas niet garanderen dat het mogelijk is om dezelfde dag de medicatie op te halen. 

Als u een recept heeft gekregen vanuit het ziekenhuis dan zullen zij in principe dit recept moeten herhalen. De specialist die het recept heeft voorgeschreven is hiervoor verantwoordelijk. Wij kunnen het recept niet uitschrijven zonder terugkoppeling van de specialist (via brief of verslag).

Een aanvraag voor een verwijsbrief kan via de assistenten. Vervolgens zal de huisarts beoordelen of u alvorens de verwijzing eerst nog op het spreekuur moet komen. De huisarts moet elke verwijzing kunnen verantwoorden.

Zorgdomein

Verwijzingen naar het ziekenhuis gaan digitaal via het zorgdomein. Dit houdt in dat u niet meer een brief meekrijgt die u in moet leveren bij het ziekenhuis, maar dat u van ons een code krijgt waarmee u een afspraak kunt maken. Het gevolg hiervan is wel dat de verwijsbrief naar een specifiek ziekenhuis gestuurd wordt, geeft u dus bij het verzoek goed aan naar welk ziekenhuis u wilt worden doorverwezen. 
 
Tegenwoordig kan de arts de gegevens van de verwijzing ook direct via email naar de patiënt sturen waar in staat aangegeven hoe de afspraak gemaakt kan worden. Het is daarom belangrijk dat wij uw juiste emailadres hebben.


Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 • D. Reis, Huisarts
 • Laan van Meerdervoort 323
 • 2563 AN Den Haag
 • Tel: 070-3603280
 • Fax: 070-3614531

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

D. Reis, Huisarts, is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, ook via onze website.
 • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Reis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan D. Reis, Huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. D. Reis, huisarts is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt:

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van D. Reis, Huisarts hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Reis wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Uw oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts toestemming heeft gegeven het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal via een beveiligd systeem of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.